درباره ما


مدیرعامل : سید علیرضا اشرف زاده تحصیلات : لیسانس مهندسی مکانیک طراحی جامدات - فوق لیسانس مدیریت اجرایی